Obsługa zakładów produkcyjnych

Nasze usługi

Wychodząc naprzeciw oczekiwań ciągle poszerzamy zakres świadczonych usług. Od klilku lat nasza działalność inżynieryjno - instalacyjna zostałą poszerzona o udostęnianie personelu wykwalfikowanych pracowników sektora przemysłowego. Obecnie zapewniamy kadre dla zakładów hutniczych, odlewniczych, motoryzacyjnych i produkcyjnych. Zapewniamy również obsługe utrzymania ruchu elektrycznego zakładów produkcyjnych. Nasza działalność obejmuje obszar wielu europejskich krajów.

Przemysł hutniczy i odlewnictwo

Realizujemy kontrakty dla jednych z największych zakładów hutniczych i odlewniczych w Europie. Obecnie zapewniany kadre pracowniczą na stanowiskach Fornmierz - Rdzewiacz, Formierz - Odlewnik, Czyszczać i Szlifierz odlewów. Nad sprawną oranizacją i dobrą kulturą pracy przy każdym kontrakcie zawsze czuwa nasz Kierownik.