Referencje

Referencje

Opinie naszych zadowolonych klientów

Elektrownia "Kozienice" – blok nr 8 o mocy 200[MW]


prace demontażowe, przygotowawcze i montażowe dla transformatora blokowego TB-8 i transformatorów potrzeb własnych TR-3 i TR-4.

Elektrownia Stalowa Wola


Dostawa, prefabrykacja, montaż, podłączenie i uruchomienie AKPiA dla potrzeb linii EBA 10 instalacji rozładunku i transportu biomasy. Opracowanie połączeń obiektowych i powiązań systemowych wraz algorytmami sterowań dla systemu DCS firmy EMERSON.

EC Żerań Warszawa


Modernizacja nieprodukowanych i nieserwisowanych sterowników S5 produkcji Siemens w EC Żerań na odpowiadające im nowszej generacji sterowniki S7 dla wszystkich bloków energetycznych.

Elektrownia "Kozienice" (RAFAKO S.A.)


Projekt, montaż i uruchomienie elektrofiltru bloku nr 3 bloku 200[MW].

Krosno MPGK Ciepłownia Łężańska


Budowa bloku kogeneracyjnego ciepła 6,8 MWt i energii elektrycznej 1,255 MWe opalanego biomasą w Ciepłowni Łężańska w Krośnie.

EC Bielsko Biała


Wykonanie, uruchomienie, przeprowadzenie ruchu próbnego i przekazanie do eksploatacji układu nawęglania zewnętrznego w ramach odbudowy mocy wytwórczych w PKE SA-Budowa bloku energetycznego o mocy 50[MW] pracującego w skojarzeniu w ZEC Bielsko- Biała EC-1.

Karpacka Spółka Gazownictwa


Budowa budynku administracyjno-biurowego KSG Sp. z o.o. w Tarnowie przy ul. Bandrowskiego 14 z segmentem technicznym.

Elektrociepłownia "WROCŁAW"


Projekt elektryczny, AKPiA, wykonanie, oprogramowanie i uruchomienie cyfrowego układu sterowania i wizualizacji przyjęcie, rozładunku, magazynowania i podawania biomasy.

Posiadamy zrealizowane inwestycje w całej Europie

Prosimy zapoznać się z pełną listą referencyjną naszych klientów. Znajdą tutaj Państwo wszystkie zrealizowane przez nas inwestycje.

Pobierz