Usługi inżynieryjno - instalacyjne

Nasze usługi

Firma Elektra Tarnów świadzy usługi w branży automatyki, elektrycznej i pomiarowej. Specjalizujemy się w wykonywaniu projektów, prowadzeniu koordynacji międzybranżowej, realizacji prac instalacyjnych, wykonywaniu i uruchamianiu systemów sterowania oraz serwisowaniu instalacji. Zakresem naszej działalności są wszystkie dziedziny przemysłu gdzie zastosowanie znajduja układy automatyki przemysłowej.

Uruchomienia, szkolenia, serwis

Uczestniczymy w każdym realizowanym projekcie na etapie prób funckjonalnych i uruchomieniu. Realizujemy samodzielnie etap rozruchu lub czynie wspieramy zewnętrzne grupy rozruchowe. Nasza kadra inżynierska organizuje profesjonalne szkolenia z obsługi wykonywanych instalacji i udzielamy pełnego wsparcia w okresie gwarancyjnym. Oferujemy usługi serwisowe w okresie gwarancji jak i w okresie pogwarancyjnym. Posiadamy mobilny warsztat serwisowy z wykwalfikowanym personelem.